De muurschilderingen in de Caroluskapel

De laatmiddeleeuwse muurschilderingen in het voormalige groot-seminarie aan de Swalmerstraat in Roermond werden bij toeval ontdekt tijdens sloopwerkzaamheden. Onmiddellijk kwam een reddingsactie op gang zodat de zeldzame schilderingen gered konden worden. Probleem opgelost? Bijna… want al die naakte vrouwen die op een muur van het seminarie waren geschilderd… dat kon niet!

Lees hier verder >>

Lakenproductie in middeleeuws Roermond

Roermond was -wellicht na Maastricht- de eerste lakenstad in het huidige Nederland. De wolnijverheid was de kurk waarop de stedelijke economie dreef. 

Oude relaties tussen Roermond en hanzestad Greifswald

Al in de twaalfde eeuw, lang voordat Roermond formeel toetrad tot de Hanze, waren er contacten met de steden aan de Oostzee. In Greifswald lijken Roermondenaren een speciale positie te hebben ingenomen.

Munsterkerk: wellicht ouder dan gedacht

Wanneer werd begonnen met de bouw van de Munsterkerk. Kunsthistorica Elizabeth den Hartog bestudeerde de kapitelen in de kerk en kwam tot de conclusie dat de kerk waarschijnlijk ouder is dan tot nu toe werd aangenomen.

Vergeten engeltjes

De gebeeldhouwde engelen in het zuiderportaal van de kathedraal zijn misschien wel de oudste sculpturen in publieke ruimte in Roermond. Aan de hand van de wijze waarop een van de engelen de luit bespeeld is misschien een grove datering mogelijk.

Het email-cloisonné van St. Odiliënberg

Tijdens de na-oorlogse archeologische opgravingen in de kerk van St.-Odiliënberg werd dit kostbare kleinood gevonden. Goudemail met een Byzantijnse connectie.

Een “barbaarsche afbraak”

In 1924 werd in Roermond het zogenoemde ‘oud klooster’ gesloopt. Pas tijdens de afbraak bleek dat men bezig was met het vernielen van de nog uit de dertiende eeuw stammende refter. Het leidde tot een fikse rel. Een reconstructie.

Nieuwe kijk op middeleeuwse tombe

De Belgische kunsthistoricus en architect dr. Hadrien Kockerols onderzocht tal van middeleeuwse grafmonumenten, waaronder dat in de Roermondse Munsterkerk. Wij zochten hem op in zijn woonplaats Malonne, bij Namen.

Liet hertog Karel van Gelre de beelden restaureren?

Kunsthistorica Jitske Jasperse schreef twee artikelen over het praalgraf in de Munsterkerk, waarin zij betoogt dat de beelden omstreeks 1500 werden gerestaureerd door de laatste hertog van Gelre. Lees hier het interview dat wij met haar hadden.

De dwerggalerij van de Munsterkerk

De Munsterkerk wordt vaak beschreven als een Rijnlandse kerk. Kijk maar naar het klaverbladvormige koor en de dwerggalerijen! Wat zijn deze dwerggalerijen en waar komen ze vandaan?

Gaten in duizend jaar oude toren van Thornse kerk

De kerktoren van de Michaëlskerk in Thorn vertoont veel gaten. Volgens sommige bouwhistorici kan het te maken hebben met de verhoging van de toren in 1874 door architect Pierre Cuypers.

Romaans christusbeeld in Roermond

Hoog in het koor van de Munsterkerk staat wat beschouwd wordt als het oudste vrijstaande romaanse beeld van Nederland. Het zou een iconografisch ensemble vormen met de grafbeelden van het gravenechtpaar. Maar daar is toch wel twijfel over…

Boek over bouwgeschiedenis Munsterabdij

In juni 2017 promoveerde Erik Caris, op een studie naar de bouwgeschiedenis van de Munsterabdij in Roermond. Opdrachtgever voor de studie was de gemeente Roermond, waar Caris werkt bij de afdelingen Monumenten en archeologie. Lees hier over zijn belangrijkste bevindingen.

Noormannen in Asselt

Een nieuw onderzoek door archeoloog Leo Verhart veegt de vloer aan met de bevindingen van J.H. Holwerda uit 1928, die meende een Karolingische curtis in Asselt te hebben aangetoond. Vanuit die curtis zouden Noormannen in 881 en 882 plundertochten hebben ondernomen. Toch blijft Asselt de meest waarschijnlijke locatie van de curtis Ascloha.

Pluim voor restauratie Middeleeuwse herberg

In september reikte de Stichting Ruimte zijn ‘keurmerk’ uit aan eigenaar Nico Meyer van het pand Marktstraat 8, omdat die het zo mooi heeft opgeknapt. Een kleine duik in de geschiedenis van deze Middeleeuwse herberg.

Opus spicatum in Orsbeck

Het kerkje van Orsbeck (Stadt Wassenberg) is het oudste in de Kreis Heinsberg. Het muurwerk van de toren bestaat nog voor een deel uit breuksteen, waarin ook het bijzondere visgraatmetselwerk (opus spicatum) is verwerkt.

Het Dalheimer kruis in Roermond

Kinderen vinden hem vaak maar akelig, de lijdende Christus in de Roermondse kathedraal. Wat is het verhaal achter het oudste kunstwerk in deze kerk?

De ridderzaal van De Baxhof

De zolder van hoeve de Baxhof in Swalmen werd vroeger vooral gebruikt om er de was in op te hangen. Blijkt het ineens een ‘piekfijn’ bewaarde ridderzaal…

Een romaans houten beeldje in St. Odiliënberg

Een van de oudste houten Mariabeelden in Nederland is een zogenoemde Sedes Sapientiae, een tronende Maria als zetel van wijsheid met het kind Jezus op de schoot.