“Knoop dit maar in je oren: Het geld kwam via het noorden Nederland binnen, maar de cultuur… die kwam uit het zuiden. Die kwam van hier.”
Vast en zeker was de geschiedenisleraar die ons dit op de middelbare school ooit voorhield een chauvinist, maar een beetje gelijk had hij natuurlijk wel. Al is ‘het zuiden’ wel een breed begrip.


De streek rondom Roermond  kan zich er moeilijk op beroepen ooit een brandpunt van vernieuwing te zijn geweest, maar dat laat  onverlet dat hier enorm veel waardevol erfgoed te zien is. Niet alleen een magnifiek middeleeuws kasteel als dat van Horn op deze bladzijde, maar ook kleinere objecten als de houten beelden van de Meester van Elsloo. Bezoekers van grote musea als het Louvre vergapen zich eraan, bij ons staan veel van die beelden gewoon in de kerken.

De passie voor het bijzondere in dit gebied ligt ten grondslag aan deze site. Het is een site die vooral wil laten zien wat er allemaal nog is, en waar op zoek wordt gegaan naar het verhaal achter al die monumenten, kunstwerken of landschappelijke elementen.

Een duidelijke geografische afbakening wordt daarbij niet gehanteerd. Het uitgangspunt voor alle onderwerpen die aan de orde komen, was dat ze vanuit Roermond redelijk gemakkelijk te bereiken moeten zijn. Liefst met de fiets en met af en toe een excursie waarvoor de auto misschien toch wel handig is. Ook de Duitse grensstreek, en in mindere mate de Belgische hoort daar bij. Misschien is het wel het gebied waarvoor Roermond een centrum- of marktfunctie vervulde?
Wetenschappelijke pretenties hebben de verhalen op deze site niet, meer dan een poging om belangstelling te wekken voor het bijzondere van de streek zit er niet achter. Van de andere kant wordt wel zorgvuldigheid nagestreefd en wordt ook aangegeven van welke bronnen bij het schrijven van de verhalen gebruik is gemaakt.

Rondom Roermond is de site van Chris Roemen, voormalig stadsgids in Roermond en redacteur van Ruimtelijk, het kwartaalblad van de stichting Ruimte. Enkele van de artikelen op deze site verschenen eerder in dit blad.

Heb je suggesties of opmerkingen, of wil je meeschrijven? Mail dan naar info@rondomroermond.nl