Bij de foto van het echtpaar: Carl Weber en zijn eerste echtgenote Emily in 1850. Dat de echtelieden niet bijzonder opgewekt in de lens kijken heeft een reden: De foto werd enkele uren na het overlijden van Emily gemaakt, een voorbeeld van post mortem fotografie die in de negentiende eeuw niet geheel ongebruikelijk was. De armen van de overleden vrouw werden in positie gehouden met draadjes, de ogen werden opengehouden met stokjes. Weber bleef achter met een dochtertje van een jaar oud.

Portrait_of_Emily_of_Stratford_and_Carl_Weber_anonymous_photographer_probably_German_Gemeentearchief_Roermond